שאלות ותשובות

לחצו על השאלה ותפתח לכם התשובה 🙂

שיפור האנגלית

הצוות והסדרי הביטחון

המלון

הטיולים

כסף והוצאות

עדכונים מלונדון וקשר עם הבית

סוג ‘החברה’, הקהילה היהודית ותכנים דתיים

מפגש שלפני הנסיעה

סאמר סקול כשר